Bebis som nyper syskon i näsan

Arbete med barn under 18 år

Fr.o.m. den 1 januari 2011 är det lag på att den som ska arbeta med barn och ungdomar under 18 år måste lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister.

Enda undantaget från kravet är föräldrar som ska arbeta som personliga assistenter åt sitt barn.

Utdraget ska du själv beställa från Polisen. Beställningen kan göras direkt på Polisens hemsida och blanketten heter "LSS – Belastningsregistret".

Utdraget ska lämnas in till Kooperativet OLJA innan påbörjad anställning. Vi tar en kopia och du får själv behålla originalet. Utdraget behöver inte bifogas med dina ansökningshandlingar.

Tänk på att det kan ta flera veckor innan du får utdraget.

Beställ gärna utdraget i samband med att du ansöker om en tjänst så att du har det till hands vid en eventuell anställning.

Beställ registerutdrag

Blanketten heter LSS-Belastningsregistret och finns på Polisens hemsida. www.polisen.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)