Kvinnor som pratar

Arbetsledare

Hos varje uppdragsgivare finns det en arbetsledare. Det kan vara uppdragsgivaren själv, en anhörig eller någon utomstående.

Arbetsledaren har i huvudsak tre ansvarsområden; Assistansen genomförande, personal- och arbetsmiljö samt ekonomi.

Arbetsledaren har regelbunden kontakt med uppdragsgivare, anhöriga, assistenter och andra verksamheter som är en del av uppdragsgivarens vardag. Det skapar goda förutsättningar för bra kommunikation, helhetssyn och hög kvalitet i uppdragsgivarens assistans. 

Så här säger några av våra arbetsledare:

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)