Illustration med griffeltavla

Utbildning

Vi ser varje anställd som en viktig medarbetare med behov av att utvecklas och att se nya möjligheter i sitt arbete.

För att höja kompetensen och öka motivationen har vi ett basutbud av återkommande föreläsningar och utbildningar inom området personlig assistans.

När du som personlig assistent börjar din anställning erbjuds du att gå en grundutbildning. Assistenternas arbetsuppgifter varierar beroende på vem man arbetar hos men det finns ändå mycket som är gemensamt inom yrket, som t.ex. etik, förhållningssätt och bemötande.

Våra basutbildningar är:

  • Introduktionsutbildning personlig assistent
  • Brandskyddsutbildning
  • Första hjälpen och HLR
  • Lyft- och förflyttningsergonomi

Utbildning vid arbete med barn

Vi arbetar aktivt med barnperspektivet och eftersom det är lite speciellt att arbeta med barn ger vi bland annat utbildning i hur du som assistent ska bemöta barnet i förhållande till dess ålder.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)