Mor och son

Som anhörig

De flesta av oss vill våra nära och kära allt väl. Du som har en anhörig eller nära vän som inte själv kan föra sin talan vet vad det innebär att ta ansvar för någon annan. Vi vill göra vårt bästa för att du ska känna dig delaktig och trygg i de val du gör för din närståendes skull.

Delaktighet

Du avgör själv om du vill delta i assistansarbetet, som personlig assistent och/eller arbetsledare med det ansvar som det innebär. Dina anställningsvillkor och förmåner är desamma som för alla våra anställda. Vi gör ingen skillnad.

Om du föredrar att någon annan tar ansvaret över assistansgruppen eller om du känner att du inte själv vill arbeta som personlig assistent ska du göra som du känner. Det finns många goda anledningar till att överlåta assistansen till andra, det kan till och med vara det bästa för din närstående. Självklart är du fortfarande lika delaktig.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)