LSS-koordinator Annelie Söderström

LSS-rådgivning

Om du funderar på att bli medlem hos oss eller om du har några frågor rörande personlig assistans är du välkommen att ringa till vår LSS-ansvarige, Annelie Söderström.

Annelie har många års erfarenhet av arbete med personlig assistans. Med den kunskapen i bagaget vet hon vilka lagar och regler som gäller för att på bästa sätt hjälpa dig med utformandet av din assistans, t.ex.:

  • Omprövning
  • Ansökan om utökade timmar
  • Kontakt med Försäkringskassan eller kommun
  • Kontakt med sjukvård
  • Samordning av olika intressenter
  • Ansökan om vårdbidrag
  • Ansökan om handikappersättning
  • Ansökan om bilstöd

Försäkringskassan är ålagda att ompröva alla beslut om personlig assistans med två års mellanrum. Varje omprövning är en ny prövning av rätt till personlig assistans. Försäkringskassan går på nytt igenom behovet av hjälp från grunden.

Inför en omprövning av nytt beslut kan vi hjälpa till vid kontakter med Försäkringskassan, kommunen eller sjukvården.

Om du inte är nöjd med ditt nya beslut kan vår LSS-ansvarige hjälpa till med skrivelser till Omprövningsenheten eller Förvaltningsrätten.

Har du frågor eller funderingar kring din assistans så tveka inte att kontakta oss.

Annelie Söderström, LSS-koordinator

Bli medlem hos oss

Vill även du bli medlem hos oss? Låt oss berätta vad vi kan göra för dig. Kontakta Annelie Söderström, tfn. 036-38 70 91 eller per e-post: annelie.soderstrom@kooperativet-olja.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)