Adam Wessman Ek och hans personliga assistent Torbjörn Säll vid datorn

Adam Wessman Ek

– Jag ser inga gränser för mina möjligheter att påverka min assistans i Kooperativet OLJA, säger Adam Wessman Ek. De som jobbar på Kooperativet OLJA kan väldigt mycket så jag känner mig trygg. Jag bestämmer själv vem jag vill anställa. Om jag behöver det finns det alltid någon som kan hjälpa mig.


– Genom att jag sitter i styrelsen kan jag också vara med och utveckla företaget. När de frågade mig om jag ville vara med i styrelsen såg jag det som en spännande och lärorik utmaning.  Jag tycker att det är intressant att hålla mig à jour med det som händer i branschen.

– En seriös assistansanordnare ska inte vara vinstdrivande utan jobba för en god sak. Min assistansersättning ska gå till mitt liv som det är tänkt. I Kooperativet OLJA får jag hjälp med alla bitar och företaget har ett gott rykte. Jag värdesätter närheten och den personliga kontakten.

– Även assistenterna är nöjda med Kooperativet OLJA som arbetsgivare. När de har haft frågor, har de ringt till administrationen och fått svar. Det känns tryggt för mig!

– Att själv vara arbetsledare går hand i hand med självbestämmandet. Kooperativet OLJA ger mig det stöd jag behöver och vill ha.

Annelie Söderström, LSS-koordinator

Bli medlem hos oss

Vill även du bli medlem hos oss? Låt oss berätta vad vi kan göra för dig. Kontakta Annelie Söderström, tfn. 036-38 70 91 eller per e-post: annelie.soderstrom@kooperativet-olja.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)