Stenar på stenar

Organisationen

Så här är Kooperativet OLJAs organisation uppbyggd:

Medlemmar

Kooperativet OLJA är ett kooperativt företag som ägs av sina medlemmar. Varje enskild medlem äger en röst och har rätt att rösta vid årsmöte.

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter förutom ordförande.Styrelsen väljs vid årsmötet.

VD

Vd utses av styrelsen och har ansvaret för den löpande förvaltningen av Kooperativet OLJA.

Administrationen

Administrationen består av LSS-ansvarig, ekonomiansvarig, HR-ansvarig tillsammans med administrativ personal inom ekonomi/lön, PA och HR.

Arbetsledare

Kooperativet OLJA har ca 80 arbetsledare. Det kan vara du själv som uppdragsgivare eller någon som vi tillsammans utsett.

Personliga assistenter

De nästan 900 personliga assistenterna är nyckelpersoner. De är den livsviktiga länken i kedjan för att uppdragsgivaren ska få en god livskvalitet.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)