Griffeltavla med text

Utbildning

Vi uppmuntrar alla våra anställda att kompetensutveckla sig. Vi anordnar regelbundet utbildningar och föreläsningar för att våra anställda ska känna sig motiverade och trygga i sin yrkesroll. Vi vet att anställda som trivs stannar längre och gör ett bättre arbete.

Innehållet i utbildningsprogrammet varierar från år till år eftersom vi har uppdragsgivare med olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Vårt mål är att ha återkommande utbildningar inom alla dessa områden.

Utbildning för arbetsledare

Den som är arbetsledare har bland annat ansvar för arbetsmiljö, rekrytering, schemaläggning och personalmöten. Därför anordnar vi utbildningar som särskilt riktar sig till våra arbetsledare.
Vid behov erbjuder vi också handledning för både arbetsledare och personliga assistenter.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)