Båtför som styr mot horisonten

Vision och värdegrund

”För ett oberoende liv genom personlig assistans”

Värdegrund

Fyra pusselbitar som beskriver vår värdegrund

Värna om assistansreformen

Vi ska värna om assistansreformen genom hög följsamhet till de lagar och riktlinjer som finns. Vi ser positivt på samverkan med myndigheter och andra assistansanordnare.

Assistans av hög kvalitet

Vi skall säkerställa hög kvalitet på assistansen genom god kunskap om den assistansberättigades behov och assistansbeslut.

Vi har en nära kontakt med den assistansberättigade för att vara ett självklart och naturligt stöd när förändringar av assistansen krävs utifrån förändringar i personens livssituation.

Utan vinstintresse

Vi drivs utan vinstintresse och ska verka för en ekonomisk stabilitet över tid.

Långsiktiga relationer

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som stimulerar medarbetarna till delaktighet och professionell utveckling vilket bygger långsiktiga relationer till såväl medlemmarna som anställda.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)