Trygg och stabil verksamhet i orolig omvärld

Hösten har minst sagt varit händelserik inom området personlig assistans och många assistansberättigade i allmänhet, och även vissa av våra medlemmar, har känt stor oro för hur det påverkar den enskildes beslut.

Mitt i oron som omger oss kan vi inom Kooperativet Olja vara trygga med att vår verksamhet är stabil och väl rustad för förändringar som sker. Kvittot på vår höga kvalitet fick vi under hösten. I september granskades Kooperativet Olja av Inspektionen för vård och omsorg IVO, vid en sk. lämplighetsprövning.

I korthet granskar IVO två delar av verksamheten: För det första kvalitetssäkring vad gäller kunskap inom verksamhetsledning, LSS-området och personliga förutsättningar som kan påverka lämpligheten som assistansanordnare. För det andra granskas verksamhetens ekonomiska förhållanden vad gäller redovisning samt inbetalning av skatter och arbetsgivavgifter.

Granskningen visade att vi uppfyller de krav som ställs på oss som professionell anordnare och vi passerade lämplighetsprövningen utan anmärkning. Detta är ett viktigt signalvärde - i tider av oro och osäkerhet finns Kooperativet Olja som en stabil aktör med de bästa förutsättningarna att hantera kommande förändringar och skapa trygghet för den enskilde medlemmen.  

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)